Fransk

Innføring i fransk grammatikk!

1. Uttaleregler:

  • Konsonant til sist uttales _ikke_ ! (bare unntaksvis)
  • Hvis man har en e  til slutt etter en konsonant, skal konsonanten uttales. Det samme gjelder selv om ordet ender på -es . F.eks.: Lourdes og Nantes.
  • é og –er  uttales likt, og som en normal norsk e. Eks.: j’ai mangé  (jeg har spist) og nager (å svømme)
  • Når man har en e etter en g , uttales dette med en slags sj-lyd. Eks.: manger (å spise)
  • J  uttales sj
  • Når man har en u  etter en g , uttales dette som en norsk g. Som i naviguer (å navigere)
  • ai uttales som en slapp e
  • oi uttales oa, slik at “Toi” (deg) uttales “toa”
  • -aille uttales aijj , som i f.eks. bataille (kamp)
  • oe  uttalles ø , som i coeur (hjerte)
  • eu  kan uttales på to måter: 1. som u . F.eks.: j’ai eu (jeg har fått) eller 2. som ø  F.eks.: le feu (flammen)
  • eau  blir å . alle har vel hørt om “eau de toilette” 😉 (utt.: å dø tåalett)
  • Le og de uttales lø og dø, men f.eks. les og des uttales le og de

2. Her følger noen tabeller:

Bøyning av avoir (å ha)

 Kjønn Infinitiv
(har)
Imperfektum
indikativ
(hadde)
passé simple futurum
simplex
(skal ha)
1.Kondisjonalis
(kommer til å få)
Presens
konj.
(får)
J’
(jeg)
ai avais eus  aurai  aurais  aie
tu
(du)
as avais eus auras  aurais  aies
il/elle
han/hun
a avait eut aura  aurait  ait
nous
(vi)
avons avions  eûmes  aurons  aurions  ayons
vous
(dere)
avez aviez  eûtes  aurez  auriez  ayez
ils/elles
(de/dem i hun og hankjønn)
ont avaient  eurent auront  auraient  aient

NB! Passé simple brukes kun skriftlig, og er mest vanlig i eldre fransk litteratur. Finnes også brukt i franske viser.Bøyning av être (å være)

Kjønn presens
(er)
Imperfektum
(var)
passé simple
(ble)
futur simple
(kommer til å bli)
1. kond.
(blir)
presens konj.
(skal være)
je suis étais fus serais serais sois
tu es étais fus seras serais sois
il/elle est était fut sera serait soit
nous sommes étions fûmes serons serions soyons
vous êtes étiez fûtes serez seriez soyez
ils/elles sont étaient furent seront seraient soient

Bøyning av parler (å snakke) 

Kjønn presens     Imperfektum     passé simple     futur simple    
je parle parlais parlai parlai
tu parles parlais parlas parlas
il/elle parle parlait parla parla
nous parlons parlions parlâmes parlerons
vous parlez parliez parlâtes parlerez
ils/elles parlent parlaient parlèrent parleront

3. Regelmessige verb

Med infinitiv på trouver (-er) (å finne), rougir (-ir) (å rødme) og vendre (-re) (å selge)

Tid 1. Konjugasjon 2. Konjugasjon 3. Konjugasjon
Infinitiv trouver rougir vendre
presens partisipp trouvant rougissant vendant
perfektum partisipp trouvé rougi vendu

FORTVIL IKKE! Du kommer langt i Frankrike med disse fire setningene:

Bonjour/bonsoir = God dag/kveld

Merci = Takk

Au revoir = På gjensyn/hadet

Og sist, men ikke minst.. s’il vous plaît! (“Vær så snill”)

Som vist i denne artikkelen hos Aftenposten.no f.eks. :-)